|Algemene Voorwaarden | AVG | Privacyverklaring | Servicevoorwaarden | Bedenktijd en Retourneren |

 

WEBSITE

Aan alle pagina's van de website van Rondomvormen is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of om andere redenen niet langer correct. Daarom kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. 

Rondomvormen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dan waarvoor zij zelf verantwoordelijk is, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website

Links naar derden vallen buiten de controle van Rondomvormen. Daarom kan zij voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Rondomvormen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle afbeeldingen van ontwerpen, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden niet aangaande Rondomvormen, zónder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen. 

 

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle verstrekte commerciële ideeën en projectideeën, via correspondentie per mail. Het is niet toegestaan de informatie te kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen. 

 

 

ONTWERPEN

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op het gebruik van de door Rondomvormen gemaakte en getoonde eigen ontwerpen. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen.

 

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Voor de producten en diensten van Atelier Rondomvormen gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

 • Prijzen zijn belast met 0% btw.
 • Betaling dient te geschieden door middel van vooruitbetaling.
 • Betaling voor uniek op maat gemaakte producten dient te geschieden door vooruitbetaling, nadat de door Atelier Rondovormen, per e-mail toegestuurde foto door de koper is goedgekeurd.
 • Voor geleverde diensten buiten een straal van 10km van Atelier Rondomvormen kunnen reiskosten á € 0,25 p/km worden gerekend.
 • Publicaties, prijsvermeldingen e.d. op andere plaatsen/websites kunnen afwijken. De informatie op de website van Atelier Rondomvormen is leidend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt in billijkheid overlegd.
 • Voor zover bij conflict deze voorwaarden niet voorzien, wordt gezocht naar een passende oplossing en naar billijkheid van vermogen gehandeld.

 

WORKSHOPS

 • Een reservering bij Rondomvormen is definitief wanneer deze per telefoonbericht of per e-mail is bevestigd
 • Groepsreserveringen dienen vooraf, bij voorkeur per bank, voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.
 • Zaterdagworkshops inclusief lunch én Pop-up workshops vinden doorgang bij minimale deelname van 6 personen.
 • Bij annulering van een workshop uwerzijds tot een week voorafgaand aan de datum waarop de reservering plaats zou vinden, vindt volledige restitutie plaats, daarna 50% tenzij u de plaats door anderen kan invullen. Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de reservering, vindt geen restitutie plaats.
 • Bij annulering van een workshop door Atelier Rondomvormen wordt per ommegaande uw volledige betaling teruggestort.
 • Bij ziekte/afwezigheid van een bijeenkomst Cursus Mozaïek, kan de gemiste tijd in overleg worden ingehaald op een Open Atelier moment. Mogelijk kan dan niet of minder worden begeleid i.v.m. andere bezigheden.
 • Via deze voorwaarden wordt gewezen op het dragen van een (veiligheids)bril en aangepaste kleding i.v.m. het werken met lijm- en voegmiddel.
 • Bij deelname is Rondomvormen niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen.
 • Bij overschrijding van de workshoptijd kán een toeslag berekend worden o.b.v. Open Atelier tarief van € 5,00 p/uur p/p.

 

 

MOZAÏEKMATERIALEN

De op deze website aangeboden materialen worden met zorg samengesteld, verpakt en verzonden. Rondomvormen stelt zich des al niet te min niet aansprakelijk voor schade tijdens transport. Aangeboden materialen kunnen in type of kleur kleine afwijkingen vertonen ten aanzien van de getoonde afbeeldingen. Aangeboden materialen in het assortiment kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rondomvormen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt in billijkheid overlegd.

 

MOZAÏEK IN OPDRACHT

 • Een Opdracht in Mozaïek bij Rondomvormen is definitief wanneer deze per telefoonbericht of per e-mail is bevestigd.
 • Opdrachten en ontwerpopdrachten worden vooraf gefactureerd.
 • Op werk in opdracht boven € 500,00 wordt een aanbetaling van 50% gefactureerd, voorafgaand aan het geleverde werk.
 • De overige 50% wordt gefactureerd nádat het product is geleverd.

GEBOORTEKAARTJES

Om grote kleurverschillen te voorkomen werkt Atelier Rondomvormen bij voorkeur met originele geboortekaartjes.  Klein kleurverschil is mogelijk omdat inkt op papier anders kan uitkomen dan verf  op hout. Atelier Rondomvormen doet echter haar uiterste best om de uitstraling van het geboortekaartje zo goed mogelijk te benaderen. Bij een digitaal aangeleverd geboortekaartje moet men rekening houden dat afwijking in kleur kan voorkomen. Foto's en scans via beeldschermen van telefoons, pc's e.d. kunnen namelijk anders weergeven worden dan een origineel geboortekaartje. Middels het bestelproces en deze Algemene Voorwaarden wordt hierop gewezen. Hieruit voortvloeiend onbevredigend resultaat wordt in billijkheid overlegd.

 

BEDENKTIJD EN RETOURNEREN

Het kan wel eens voorkomen dat je een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom je de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

Heb je na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Atelier Rondomvormen geretourneerd moeten worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact opnemen via info@rondomvormen.nl . Het verschuldigde orderbedrag zal binnen 14 dagen na aanmelding van je retour teruggestort worden, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan je doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Uitzonderingen

 • Opdrachten tot het vervaardigen van handgemaakte producten die naar persoonlijke wens zijn gemaakt, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht tot retourneren. 
 • Opdrachten tot het vervaardigen van handgemaakte producten die naar persoonlijke wens zijn gemaakt, zijn uitgesloten van het het herroepingsrecht,  als hiervoor al kosten zijn gemaakt en/of met de vervaardiging van de opdracht is gestart. Er zal dan gezocht worden naar een oplossing in billijkheid.
 • Je kunt je niet herroepen op geleverde diensten als een adviesgesprek of workshops nadat de dienst is geleverd.
 • Bij annuleringen tot een week voorafgaand aan de datum waarop de dienst of reservering plaats zou vinden, vindt restitutie plaats, daarna 50% tenzij je de plaats door anderen kan invullen. Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de reservering, vindt geen restitutie plaats.

 

 

PRODUKT RUILEN?

WILT U UW PRODUKT RUILEN?

Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@rondomvormen.nl . Wel draag je zelf de kosten voor terugzending van het product.”

Een product dat in opdracht naar jouw persoonlijke wens is gemaakt, kan uiteraard niet worden geruild.

 

IK HEB EEN VERKEERD BEZORGADRES DOORGEGEVEN!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Ik probeer de bestelling dan nog voor je te wijzigen.

 

 

CADEAUKAARTEN

 • Reserveringen via Etten-Leur doet Mee zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De  Tegoedbon via Webwinkel Meedoen van Hart van West-Brabant  zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De  Tegoedbon via Webwinkel Meedoen van Hart van West-Brabant  zijn inwisselbaar op producten uit de Atelierwinkel.
 • De  Tegoedbon via Webwinkel Meedoen van Hart van West-Brabant  zijn  inwisselbaar in het jaar van aankoop. 
 • Acties en kortingen zijn niet "stapelbaar". Er kan slechts 1 actie per keer gelden.

 

 

REVIEWS

Op deze website, Google en de Facebookpagina van Atelier Rondomvormen kunt u reviews lezen van mensen die produkten of diensten hebben afgenomen bij Atelier Rondomvormen.  Atelier Rondomvormen hecht waarde aan reviews omdat deze kunnen helpen in de ontwikkeling van het atelier en verbeteringen ten aanzien van diensten en produkten. Atelier Rondomvormen nodigt klanten via deze kanalen en via email uit om vrijblijvend een review in de vorm van een positieve feedback te schrijven, nadat zij gebruik hebben gemaakt van een dienst of produkt van Atelier Rondomvormen. Atelier Rondomvormen controleert of een schrijver van de review daadwerkelijk een produkt of dienst heeft afgenomen en verwijdert geen negatieve reviews behoudens reviews met onbehoorlijk taalgebruik, misleidende informatie of onwaarheden. 

 

 

PRIVACY

Rondomvormen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens bij alle activiteiten van Rondomvormen . Informatie over bezoeken aan de website van Rondomvormen wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens ( NAW, telefoonnummer(s), bankgegevens en e-mailadres) die u verstrekt om informatie, producten en diensten te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag, de reactie of correspondentie omtrent de gevraagde informatie, producten of diensten. Dit geldt ook voor het verstrekken van persoonsgegevens bij aanmeldingen of deelname aan een Participatieproject. Ze worden niet verzameld voor andere doeleinden of aan derden verstrekt. Ze worden wel bewaard voor de wettelijke termijn die de Belastingdienst voorschrijft.

Op de website en in de webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk je persoonsgegevens. 

 

 

COOKIES

Deze website wordt gehost door Jouwweb. Deze plaatst de volgende cookies op deze website:

 • Cookies ten behoeve van Google Analytics - maar dit is zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én er is uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
 • Verder wordt uitsluitend een functionele cookie geplaatst om te kunnen checken of Atelier Rondomvormen de eigenaar is van de website, dit heeft geen invloed op de privacy van de klanten van Atelier Rondomvormen.

 

 

WIJZIGINGEN

Rondomvormen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

 

Bij vragen over de website, de diensten en de privacyverklaring verzoeken wij u om contact met mij op te nemen.

 

Laatst aangepast op 9 februari 2023